Background Image
Previous Page  18 / 364 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 364 Next Page
Page Background

16

INTERNATIONALE KUNST HEUTE ˜ 2016

VOORWOORD

De voor u liggende derde band van „Internationale Kunst Heute“ bezorgde ons reeds veel genoegen bij de voorbereiding: na

de bijzonder succesvolle publicaties van de banden 2014 en 2015 evenals de nominatie tot de “German Design Award” hee

onze boekenreeks een graad van bekendheid bereikt, waar we zelf verrast van zijn. We konden de boeken naar 69 landen

versturen en het feedback is uiterst positief. Onze boeken zijn te vinden in steeds meer gerenommeerde ondernemingen,

kunstcentra, galerieën, advocaturen, medische praktijken en boekhandels en worden graag ingezien.

Het verheugt ons bijzonder dat ook de netwerkvorming van de kunstenaars onderling steeds beter wordt en daardoor nieuwe

projecten ontstaan – dit opnieuw ontstaan komt precies overeen met mijn droom van “Internationale Kunst Heute”.

Deze nu gereedgekomen band biedt weer schitterende, spannende en gedeeltelijk ook ongewende kunst in overvloed – we

zijn enthousiast over dit brede spectrum! Een groot compliment voor de creativiteit van alle kunstenaars, voor hun moed,

hun passie en hun liefde voor de kunst!

Ook wij zijn er weer sterk bij betrokken: Dr. Ingrid Gardill in haar liefdevolle uiteenzetting met de kunstwerken, Burkhard

Dycke met zijn creatieve en gekunde omzetting van het layout, de vertalers evenals het ijverige team. Veel lof ook voor de heer

Marco Petersen en zijn medewerksters voor de precieze afwikkeling van het verzenden van de boeken in de hele wereld. Heel

veel mensen moeten perfect en nauwkeurig samenwerken voordat zo’n werkstuk op de plaats van bestemming is – iedereen

hartelijk dank!

Ik wens de kunstenaars veel succes en de lezers veel plezier!

We zullen verder ons best doen om het contact tussen goede eigentijdse kunst en de in kunst geïnteresseerde mensen te

verdiepen.

Martina Kolle, uitgeefster

Martina Kolle is als zelfstandige schilderes werkzaam. In haar familie is de kunst te vinden (de bekende schilder Helmut Kolle

evenals Prof. Heinz Braune, voormalig directeur van de Neue Pinakothek in München en de Staatsgalerie Stuttgart) maar ook

de natuurwetenschap en zo leidde haar pad in deze beide richtingen. Voodat ze besloot zich volledig aan de eigentijdse kunst te

wijden, was ze succesvol werkzaam in verschillende sectoren van het bedrijfsleven en op alternatief medisch gebied.

Alle deelnemers hartelijk dank voor hun vertrouwen. We konden ons weer intensief bezighouden met buitengewone, verras-

send veelzijdige en spannende kunstwerken. Dit is een taak waar Martina Kolle en ik tijdens het werk aan deze derde band

van “Internationale Kunst Heute” met bijzonder veel genoegen bij betrokken waren.

Vaak wordt ik gevraagd vanuit welk oogpunt en met welke aanzet ik de kunstwerken beoordeel. Ook al speelt vakkennis

op de achtergrond mee, toch ervaar ik altijd weer, dat daarnaast vooral “hartedenken” nodig is: Als ik het “wezen” van het

kunstwerk wil herkennen, moet ik mijn hart er voor openen en voldoende ruimte scheppen, dat het zich ook kan uiten.

Alleen op deze manier is het mogelijk dat ik het in zijn totaliteit begrijp en naar waarde schat.

Dat is het geval bij ieder onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en verworven kennis en zeer zeker bij de uiteenzetting

met kunst!

Men wordt rijkelijk beloond als men zich dan in zo’n kunstwerk verdiept. Het opent nieuwe werelden, er ontstaat een bijzon-

dere stemming, het laat de creatieve uiteenzetting en vervulling van zijn schepster of schepper zien, maakt bewust wat nog

niet waargenomen werd en nog veel meer. Kortom, het is een enorme verrijking voor ons leven en voor de wereld.

Dr. Ingrid Gardill, kunsthistorica

Ingrid Gardill is auteur, lector en uitgeefster van kunstwetenschappelijke vakpublicaties. Haar thematische accenten liggen op

hedendaagse kunststromingen en op de sacrale kunst van de middeleeuwen. Ze deed onder meer onderzoek over de Franse boek-

schilderkunst in de gotiek en de kunst uit vrouwenkloosters. In haar Berlijnse tijd benoemden de stedelijke Galerie Pankow en

de cultuursenaat van Berlijn haar voor meerdere jaren tot jurylid. Als curatrice organiseert ze exposities voor eigentijdse kunst.